Servis3xD Olomouc - Hubení hlodavců, mravenců

Od r. 1991 profesionálně a systémově :

  • - potravinářské a průmyslové objekty,města,obce
  • - komunální oblast,domy,obchodní řetězce
  • - profesionálně proti CoV a zbytečným absencím v práci
  • - specialista na štěnice

Deratizace - Dezinsekce - Dezinfekce

Hubení hlodavců - hmyzu – mikroorganismů

SERVIS 3xD - PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA - PŘIJATELNÉ CENY - POJIŠTĚNÍ ŠKOD NA SLUŽBY - DOPRAVA DO 40 km ZDARMA - OVĚŘENÁ DEZINFEKCE PROTI COV NOVÝM MUTACÍM NA OCHRANU ZAMĚSTNANCŮ


Kvapník plstnatý nebo Hrbáč osenní

Během měsíců července a srpna se v některých objektech vyskytuje velký nálet střevlíkovitého hmyzu, který se pravidelně v uvedeném období opakuje. Nejedná se o žádnou mimořádnou situaci, která by ohrožovala hygienu prostředí. Nálet vzniká z blízkého okolí, z míst, kde se uvedený brouk v polích nebo v travnatých plochách vyskytuje.

Brouk je z čeledi střevlíkovitých , v polích je více Hrbáč osenní / Zabrus tenebrioides/ a v městských částech se jedná více o Kvapníka plstnatého / Harpalus rufipes/ , morfologicky jsou stejní, černé tělo, krátká tykadla /velikost 2 -3 cm. Vyskytuje se jako přírodní úkaz ,kde ukončuje biologický cyklus. Brouk hledá místo, kde by se zahnízdíl a stejně časem zahyne.

Často se provádí postřik a urychluje se jeho smrt, aby nepůsobil esteticky negativně v komerční obchodní zóně marketů , v hotelích, v jídelnách ,kde si ho všichni pletou a stěžují si jako by šlo o švába ,který je symbolem nepořádku. Někdy se hmyz natáčí amatérsky přes telefony a dává se to neoprávněně na internet . Tím jakoby škodí obchodníkům o kterých se šíří špatné zprávy a tím jim i klesají v létě tržby.

Když hmyz uhyne,tak již není nápadný, nejhorší, když se pohybuje poněvadž na sebe upozorní a jeho pohyb je totožný

V podstatě se jedná o chráněný druh, který se v přírodě nemůže likvidovat, pouze v budovách v rámci zachování estetického prostředí.

Dezinsekce nezlikviduje jeho zdroj, pouze urychluje jeho smrt,což stačí. Během několika týdnů z oblasti brouci zmizí a vyskytnou se většinou příští rok , protože se jedná pouze o sezónní nálet . Nehrozí zde ani postih ze strany orgánů státní kontrolní správy. Brouk není v kategorii epidemiologicky závadného hmyzu, nedělá žádné škody a neohrožuje zdraví lidí.

Rozlišovací znak jsou tykadla krátká , pokud má tykadla velmi dlouhá,tak je to švábovitý hmyz.

Kvapník plstnatý