Servis3xD Olomouc - Hubení hlodavců, mravenců
Olomouc

Od roku 1991

Specialista na:
  • - bytové domy a hotely
  • - nemocnice a potravinářské objekty
  • - obchodní řetězce
  • - zásahy proti komárům v ovzduší
  • - celoprošné deratizace měst a obcí

Deratizace - Dezinsekce - Dezinfekce

Hubení hlodavců - hmyzu – mikroorganismů

SERVIS 3xD , TRADICE – SÍLA – SPOLEHLIVOST , pro všechny - PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA - PŘIJATELNÉ CENY - POJIŠTĚNÍ ŠKOD NA SLUŽBY - DOPRAVA DO 40 km ZDARMA


RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ DDD SLUŽBA do 22 hodin včetně so, ne a svátků

  • Tato služba je pro naše smluvní klienty do 100 km zdarma a to v případě, že dojde k mimořádné situaci jako je pokousání od hlodavce s možnými následky, při vznik požáru z poškozeného elektrického vedení s podezřením od hlodavců, při akutní nákaze, kdy je nutné ihned zajistit rychlé opatření např. v kuchyňském bloku nebo v provozu. Pokud hrozí uzavření objektu na základě státní kontrolní správy.

  • Jako placená je pro akutní případy, kdy vznikají nečekané situace v průniku hlodavců do objektů, kde je jejich přítomnost neodkladná až ohrožující. Dále se vztahuje služba na neodkladné hubení ŠTĚNIC, nebezpečných pavouků apod.

  • Pokud je DDD specialista volný, tak lze službu využít i na běžné DDD úkony s příplatkem okamžitého výjezdu.

    Štěnice