Servis3xD Olomouc - Hubení hlodavců, mravenců

Od r. 1991 profesionálně a systémově :

  • - potravinářské a průmyslové objekty,města,obce
  • - komunální oblast,domy,obchodní řetězce
  • - profesionálně proti CoV a zbytečným absencím v práci
  • - specialista na štěnice

Deratizace - Dezinsekce - Dezinfekce

Hubení hlodavců - hmyzu – mikroorganismů

SERVIS 3xD - PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA - PŘIJATELNÉ CENY - POJIŠTĚNÍ ŠKOD NA SLUŽBY - DOPRAVA DO 40 km ZDARMA - OVĚŘENÁ DEZINFEKCE PROTI COV NOVÝM MUTACÍM NA OCHRANU ZAMĚSTNANCŮ


RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ DDD SLUŽBA do 22 hodin včetně so, ne a svátků

  • Tato služba je pro naše smluvní klienty do 100 km zdarma a to v případě, že dojde k mimořádné situaci jako je pokousání od hlodavce s možnými následky, při vznik požáru z poškozeného elektrického vedení s podezřením od hlodavců, při akutní nákaze, kdy je nutné ihned zajistit rychlé opatření např. v kuchyňském bloku nebo v provozu. Pokud hrozí uzavření objektu na základě státní kontrolní správy.

  • Jako placená je pro akutní případy, kdy vznikají nečekané situace v průniku hlodavců do objektů, kde je jejich přítomnost neodkladná až ohrožující. Dále se vztahuje služba na neodkladné hubení ŠTĚNIC, nebezpečných pavouků apod.

  • Pokud je DDD specialista volný, tak lze službu využít i na běžné DDD úkony s příplatkem okamžitého výjezdu.

    Štěnice