Servis3xD Olomouc - Hubení hlodavců, mravenců

Od r. 1991 profesionálně a systémově :

  • - potravinářské a průmyslové objekty,města,obce
  • - komunální oblast,domy,obchodní řetězce
  • - profesionálně proti CoV a zbytečným absencím v práci
  • - specialista na štěnice

Deratizace - Dezinsekce - Dezinfekce

Hubení hlodavců - hmyzu – mikroorganismů

SERVIS 3xD - PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA - PŘIJATELNÉ CENY - POJIŠTĚNÍ ŠKOD NA SLUŽBY - DOPRAVA DO 40 km ZDARMA - OVĚŘENÁ DEZINFEKCE PROTI COV NOVÝM MUTACÍM NA OCHRANU ZAMĚSTNANCŮ

Ochranná speciální dezinfekce proti virémii (KORONAVIRU)

jako asanační opatření proti pandemii, zaměřená proti celému spektru virů, včetně nového KORONAVIRU z prosince 2019- n CoV. Provádí se ve společných chodbách, schodiště, zasedacích místnostech, jednacích místnostech, sociálních zařízeních, suterén, ve vybrané části provozu, hal, skladů k expedici na export a hlavně pro ochranu lidí dle zákona 258 o ochraně veřejného zdraví.

Předpokládaná cena se určuje podle rozsahu zakázky, kde je nutné nám poslat předpokládanou plochu + kubaturu prostor.
Navrhujeme technologii:

  • A) postřikem
  • B) ULV aplikací - hlavně v kancelářích s náročným vybavením
  • C) aerosolem viz. obrázek, kde se mohou dezinfikovat celé velké bloky kanceláří, budov, haly apod.


Doporučená aplikace vychází z toho, zda jde I. o prevenci, zpravidla šatny zaměstnanců, sociální zařízení, výdejny a jídelny na závodech, zasedací místnosti a frekventované kanceláře nebo II. o aktuální pandemii, kdy je již v závodě viróza zavlečená. Podle uvedeného požadavku a technologie se navrhuje koncentrace přípravku a cena.

Dezinfekce proti KORONAVIRU


Viz.foto jde o rozsáhlou prostorovou dezinfekci velkých prostor, kdy se dezinfekční látka dostane do prostoru včetně stropů, prasklin, za nábytek apod. Tímto způsobem lze vydezinfikovat kompletně celou budovu i po pracovní době. Do prostoru lze vstoupit po postřiku ihned. V případě ULV se doba zkracuje na 30 minut s následným užíváním prostor. U aerosolu až za 4 hodiny. Není nutné prostory na zásah připravovat ani po zásahu asanovat.