Servis3xD Olomouc - Hubení hlodavců, mravenců

Od r. 1991 profesionálně a systémově :

 • - potravinářské a průmyslové objekty,města,obce
 • - komunální oblast,domy,obchodní řetězce
 • - profesionálně proti CoV a zbytečným absencím v práci
 • - specialista na štěnice

Deratizace - Dezinsekce - Dezinfekce

Hubení hlodavců - hmyzu – mikroorganismů

SERVIS 3xD - PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA - PŘIJATELNÉ CENY - POJIŠTĚNÍ ŠKOD NA SLUŽBY - DOPRAVA DO 40 km ZDARMA - OVĚŘENÁ DEZINFEKCE PROTI COV NOVÝM MUTACÍM NA OCHRANU ZAMĚSTNANCŮ

Jak chránit účinně své zaměstnance před absencí v zaměstnání při akutní pandemii CoV speciální dezinfekcí

A/ Úvod :

Společnost SERVIS 3xD spol. s r.o. se zabývá DDD činností pouze na profesionální úrovni už od roku 1991 a vznikla z předchozí státní struktury Veterinárních asanačních ústavů ČR. Nezabýváme se smíšenou činností jako je úklid a běžnou dezinfekcí, kterou provádí nevyškolený pracovní personál dle zákona 258, ale hlavně speciální dezinfekcí ohniskovou, která jako jediná významně pomůže chránit vaše zaměstnance v pracovním prostředí.
Máme výhradně vlastní odborné asanační techniky české národnosti, kteří jsou vždy po 5 letech přezkušování k obnovení kvalifikace na KHS pouze na speciální DDD služby dle par. 58., což nám umožňuje přístup a manipulaci s profesionálními přípravky, mimo běžnou obchodní síť , pokud jde o jejich přípravu a správné použití před odborným zásahem.
Neodborná dezinfekce má většinou nesystémový charakter, je provozována často nezákonně nekvalifikovanými brigádníky, studenty nebo zaměstnanci úklidových firem bez odborné rekvalifikace ukončené zkouškou. Dezinfekce má často malý ochranný činek, poněvadž jde o dezinfekci běžnou, která se má dělat nezávisle na mimořádné nebo epidemiologické situaci, tedy celoročně, v rámci ochranné hygieny, což úklidové firmy často pouze vykazují, ale nedělají a tím se i po celé Evropě šíří snadno a rychle případná jakákoliv pandemie. V roce 20-21 byla většina dezinfekcí proti CoV vyhodnocena SZÚ, jako uklidňující divadlo pro vystrašené zaměstnance, ale ne jako účinné ochranné prostředí na práci.

Chraňte si své zaměstnance a nepoškozujte si vlastní organizaci, když nemusíte !

Dezinfekce speciální má smysl pouze tehdy, kdy si zaměstnavatel chrání i pracovní ochranu proti pandemiím tak, aby i přes pozitivní nález u zaměstnance na pracovišti nemusel být zbytečně pracovník izolovaný v domácím prostředí karantény, pokud jsou splněná pravidla proti akutnímu šíření CoV. (speciální dezinfekce, osobní ochrana, nepoužívání hromadné dopravy, stravování mimo kolektiv, oddělená šatna, průběžná dezinfekce rukou, denní místnost, přímí přesun z práce domů apod.) .
V takovém případě lze dohodnout splnění proti epidemiologických podmínek, pracovní dobu od–do a po pobyt doma. Tento kompromis je umožněný i v EU a národní nařízení by měla tento postup respektovat, jinak lze uplatňovat celé odškodnění od státu jako neoprávněná deportace poškozující zaměstnavatele. Pokud nikdo nevydá povinnou karanténu písemně zaměstnanci, což je právní přenesení odpovědnosti, tak je i tato neplatná. Pokud ji vydá písemně, tak se lze odvolat s tím, že zaměstnavatel provedl veškerá proti epidemiologická opatření v zaměstnání, pokud nejsou žádné příznaky nemoci a pouze pozitivní testu, který je vždy orientační. Pokud obvodní lékař po zjištění orientačního + testu napíše neschopenku bez diagnózy nemoci, tak rovněž jedná poškozujícím způsobem proti zaměstnavateli. Pokud nemáte v pořádku krevní testy při kontrole, tak vás také nemůže lékař jenom poslat na neschopenku, pokud vám nic není? Ověřte si to u advokáta a jednejte podle práva. Zavírat provozy není tak snadné, jak si někdo někde vymyslí??? Testy, které si provádíte sami nejsou relevantní ve smyslu posílat své zaměstnance domů, pokud jim nic není a máte zajištěná pravidla proti šíření CoV na pracovišti. EU parlament nemá zájem ničit zbytečně ekonomiku z dezinformací národních zájmů.

Zákon uvádí obecně, že výskyt epidemiologicky významných DDD škůdců je nepřípustný a odpovědnost je vždy na straně majitele nebo provozovatele objektu dle paragrafu 57. Činnost může provádět, pouze osoba s osvědčením dle par. 58. ,která má i platnou aktuální kvalifikaci s výstupním osvědčením viz. www.servis3xd.cz. Jakýkoliv jiný způsob ochrany zdraví je buď zakázaný, neplatný a často pouze úklidový.

Pokud objednatel významně zasáhne do asanační ochrany požadované služby rozpočtem nebo rozsahem, musí počítat i s tím, že zhotovitel nebude schopný zajistit předepsané podmínky zákonné etikety a tím může vzniknou situace, kdy může být tato služba posouzena i jako neúčinná viz.novela evropské normy ČSN EN 16636.

B/ Odborné sdělení :

DEZINFEKCE – KORONAVIRUS
Beatacoronavirus SARS-CoV-2 / COVID -19 / a následné mutace
  Výhody speciální dezinfekce
 • Rychlé nasazení bez významného omezení provozu v kategorii PROFI
 • Intenzivní účinek bez dráždivého vlivu a nepříjemného zápachu
 • Možnost využít koncentraci přípravku bez omezení k likvidaci virové pandemie
 • Není korozivní, bez chlóru, nezanechává negativní stopy, dezinfekce proběhne i za nábytkem, na stropech a všude, kde se normální aplikací nelze dostat.
 • Nekancerogenní účinek a po ukončení reziduální ochrany je biodegradabilní
 • Objekt lze využívat po 30 minutách a to bez omezení.
 • Před aplikací se nemusí provádět žádné opatření, pokud jde o vybavení prostor /počítače, technika …../
 • Aplikaci zajišťujeme mimo menších objektů postřikem, ULV nebo na větší objekty německou technologií FOG
 • Dlouholeté úspěšné zkušeností při likvidací jiných nebezpečných nákaz
 • Velmi dobrá vyrovnaná ekonomika, pokud jde o hodnocení účinnost : cena
 • Ceny prací jsou navrhované podle cechovních doporučených ceníků viz. na www. tedy pro zákazníky stejné a nikoliv podle ekonomických ukazatelů objednatele. Podle velikosti zakázky se pouze cena tabulkově snižuje.
Dezinfekce proti KORONAVIRU

Nepoužíváme přípravky z kategorie CLEAN, poněvadž cílem není úklid ani vylepšování parfémem , ale cíleně bude speciální služba zaměřená na likvidaci nákazy na něhož přípravky z kategorie CLEAN, tedy úklidové čistící přípravky nejsou cílené ověřené SZÚ Praha a pouze doporučené v obecném komerčním působení, tedy možná i na CoV ? Naše firma nabízí přípravek, který patří mezi nejkoncentrovanější dezinfekce na evropském trhu, které si mohou ředit pouze odborné firmy tak, aby překonaly nebezpečnou infekcí na ochranu lidí i zvířat. Reziduální účinnost je vysoká, kdy na chráněných plochách se vytváří účinnější než je i polymerová a to intenzivní makromolekulární vrstva pro udržení chemických vlastností účinné látky. V ochranné lhůtě i při dalším incidentu již není nutný další zásah i pokud vznikne nové onemocnění. Naše německá technologie FOG, dokáže nahradit výhodu ozónu a nanotechnologii tím, že rozbije účinnou látku na jemné kapénky, ale v makromolekulární struktuře. Tedy kůže nepustí dezinfekční látku do těla, poněvadž ji zachytí a hlavně zanechává ochrannou reziduální stopu na ostatních povrchových plochách. U postřiku a ULV je vhodná aplikace pro kanceláře bytové jednotky, menší objekty.
  Nejčastěji ošetřované objekty
 • Šatny pro zaměstnance a okolní chodby
 • Sociální zařízení a okolí
 • Vrátnice a chodby
 • Jídelny, výdejny, kuchyně, denní místnosti pro zaměstnance
 • Vestibuly, jednací místnosti, kanceláře ……
 • Celé administrativní bloky
 • Poslední dobou se už chrání i celé haly , aby se nezastavila výroba a zde jsme zavedli tzv. zmenšené kubatury do výšky 4- 6m., aby se snížily náklady za zbytečné m3 u vysokých hal.
 • Auta osobní , dodávky, kamióny, vlaky, autobusy…

C/ Odborná poznámka :

Nedoporučujeme níže pro vaše objekty uvedené technologie
 • Ozonizátory, které mají pouze jedinou výhodu, že se molekula ozónu O3 dostane všude, ale zásah se musí provádět bez lidí,zvířat a rostlin. Po zásahu a odvětrání a při první návštěvě infikované osoby není žádná reziduální ochrana ani hodinu po aplikaci. Nelze provádět s nimi veliké plochy. Z hlediska ochrany zdraví je zde problém, jak se vyjadřuje písemně i ředitel ochrany veřejného zdraví na MZ ČR. Při generování ozónu vzniká i závadný oxid dusíku, dále přístroje na našem trhu nevykazují účinnost na COVID, nemají testy? Vyráběný ozón nad 15% je klasifikovaný jako akutně smrtelně toxický pro lidi což je nad 1mg/m3 a nad 100 mikrogramů už škodlivý. Kdo to měří a kdo to správně hlídá? Tedy přístroje má obsluhovat osoba s osvědčením na práci s toxickými látkami viz. zákon 258 což je odst. 3, odst.1 a 2. Není to tak jednoduché si pořizovat nevhodnou technologii, jak se uvádí. Ozónem se mají dezinfikovat jiné věci než prostředí pro živé organismy /lidi, zvířata, rostliny/. Podobné je to u dezinfekce pomocí UV lamp. Ozón působí negativně na umělecká díla, plasty v drahé technice, počítačích a jiné materiály. Blíže dostanete info na SZÚ u Dr. Kotlíka .
 • Dezinfekci s nanotechnologií - nejde o žádnou novinku, jak se často prezentuje. Byla objevena již v roce 1959 v USA a její využití v praxi bylo omezeno, poněvadž je současně i nebezpečná. Vědecké práce ukazují i na vážná zdravotní i ekologická rizika nanotechnologií. Nano částice pronikají snadno přes kůži až do těla i při kontaktu na klikách, v postelích a na povrchu, kde se jich dotýká lidská kůže. Jsou aktivní s přetrvávají dlouho na povrchu a v těle, kde se hromadí a tím, že mají větší reakční rychlost, tak mohou i více škodit při kontaktu než látky běžně makromolekulární dezinfekce, proti nimž se tělo snadno přirozeně brání. V dezinfekcích jsou nanočástice stříbra, které se dostanou přes kůži člověka až do embryí a není stále jistota, jestli tuto nanotechnologii má lidstvo významně rozšiřovat i když není zakázaná. Význam má nejvíce v průmyslu, než v osobní ochraně zdraví proti mikrobům. Na závěr je skutečnost, že nepůsobí na viry. SZÚ přednáška Ing. Urban.
 • Dezinfekce suchou mlhou - suché technologie jsou pouze doplňkové, jedině mokrá cesta je správný postup/ SZÚ/
  Názor hygieniků je tuto rychlou novinku velmi rezervovaný a nedostatečně prověřený. Již samotný výraz dezinfekce suchou mlhou je odborně zavádějící. K této metodě nejsou žádné normy, nepatří do oboru speciálních dezinfekcí s povinnou kvalifikací podle zákona 258. Tedy po zaškolení si koupíte přístroj a něco se aplikuje bez záruky na kvalitu a účinnost . Jde opět o kategorii CLEAN pro úklidové služby, které za nic neodpovídají a stejně tak kdokoliv a kdekoliv to může neškodně použít . Na internetu najdete sdělení z SZÚ Praha, citujeme „bylo by bezvadné, kdyby to fungovalo“? U této technologie vzniká podobná situace jako u ozónu, dezinfikujete prostředí a ihned po odvětrání zde není žádná reziduální ochrana , tedy při každém výskytu pozitivního člověka ,vás nic nechrání a musíte opět ihned aplikovat znovu.
 • Pozor i na skupinu Anticovid přípravek, jde o hodně zprofanovaný komerční název s různou kvalitou /většinou slabou/. Chybí zde testy přípravků dle evropské ČSN EN 14886.

E/ Závěr :

Odborné informace nezjišťujte na internetu, jde o obchodní boj. Raději volejte na SZÚ Praha, jako nezávislé státní pracoviště MZ ČR, které podává správné informace pro vaší orientaci a kontroluje profi DDD službu .

Těšíme se na vaše dotazy , případný zájem a neváhejte nás kontaktovat. Veškerý poradenský servis, prohlídka objektů a nabídka se neúčtuje. Nepřetržitě od roku 20 dezinfikujeme proti CoV a naše speciální ochranná služba je cenově přijatelná.